Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jsme na stejné vlně?

21. 04. 2020

Chcete změnu v plánování městské udržitelné mobility ve vašem městě, nebo jste se stávajícím stavem spokojeni? Co člověk, to jiný názor, ale prostředníkem pro diskuse může být proces aktualizované metodiky  Plánování městské udržitelné mobility, tzv. SUMP 2.0.

Na pořadu dne není ji nyní napsat, ale rozjet právě diskusi o stavu plánování v našem městech, a to dle jednotlivých kapitol nové evropské metodiky SUMP 2.0. Průběžné informace jsou zapracované na web www.akademiemobility.cz.  Ti, co si přejí změnu, berou diskusi jako podnět nové myšlenky uplatňovat ve svém městě právě teď. Proč by měli čekat na nějakou metodiku? V této chvíli je dán důraz na vyladění not, jestli všichni používáme stejnou terminologii. Pokud se to podaří, tak samotná metodika bude s nadsázkou napsána za týden, protože se bude psát sama, kdy se bude oponovat jen gramatika.

Nyní je čas se tedy zastavit a vyladit noty po první devíti lekcích a zjistit, zda „jsme na stejné vlně?“.

Sepsali jsme proto průběžné shrnutí, principy SUMP v duchu tzv. dovedností a 10 úvodních aktivit. Vychází se přitom z připomínek z dvou webinářů z 8. 4. 2020 a z 15. 4. 2020 a také z mnoha dalších osobních konzultací.

Stále ale hledáme další a další způsoby, jak představit rozdílný přístup (nikoliv proces) mezi SUMP 1.0. a SUMP 2.0. Dnes přicházíme s další variantou. Na motivu jednoho plánu SUMP, který se nyní zpracovává, byly zpracovány dvě možné verze osnovy pro analytickou část. Poprvé v duchu SUMP 1.0., podruhé  v duchu SUMP 2.0. . Všechny informace jsou zachovány, jen jsou jinak poskládané. Jde prostě jen o to, co klíčové hráči chtějí, aby jim analýza řekla a to jim taky řekne.  


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Příklady osnov

Osnova_SUMP_1.0..pdf (229 kB)
Osnova_SUMP_2.0..docx (115 kB)