Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

SWITCH. Projekt, který předběhl dobu

31. 05. 2020

Dne 29. 5. 2020 proběhl webinář s názvem „Jak na sílu zvyku: Změna v 7 krocích“. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu se inspiroval u 13 uzavřených evropských projektů se stejným cílem - motivovat občany měst k udržitelnějším způsobům dopravy, a také aktuálně běžícího projektu Metamorphosis, díky spolupráci s rakouskými kolegy z FGM-AMOR.

Kampaň probíhala také v České republice, konkrétně v Praze, a to v rámci projektu SWITCH. Přestože doba trvání stačila pouze na jednorázové aktivity, získané zkušenosti mohou posloužit dalším městům v plánování jejich kampaní a nastavení komunikačního plánu. Právě na ně, jeden z hlavních pilířů plánování městské mobility, se totiž velmi často zapomíná. 

  

O projektu SWITCH v Praze 

Připojení hl. m. Prahy k projektu SWITCH bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2804 ze dne 18. 11. 2015 pod názvem SWITCH - Kolo součást života .Projekt se uskutečnil v termínu 1. 11. 2015 – 31. 12. 2016 pod hlavním sloganem „Dělám co cítím“. Aktivity projektu se prezentovaly pod zastřešující značkou „Čistou stopou Prahou“. 

Cílem projektu bylo motivovat ke změně dopravního chování směrem k udržitelným módům dopravy a zvýšit atraktivitu jízdního kola jako dopravního prostředku. Souběžně s tím, jak se buduje infrastruktura, je třeba pracovat na změně vnímání a na propagaci udržitelných forem dopravy. 

Kompletní zprávu z projektu najdete pod tímto článkem. 

  

Aktivity projektu 

Součástí projektu byla celá řada aktivit:

  • Asistovaný cykloprůvodce na kole Prahou. Po celou dobu projektu fungovala speciální služba „osobní cykloprůvodce“, která spočívala v doporučování zkontrolovaných tras lidským operátorem.
  • Podpora nakupování na kole, semináře pro obchodníky. Zvláštní pozornost byla věnovaná nakupování, které je spojeno s 20 % všech cest. Jako součást projektu proto vznikla databáze dobrých příkladů parkování a brožura určená pro zástupce obchodních řetězců a nákupních center.
  • Workshopy pro začínající cyklisty. V rámci projektu proběhly čtyři semináře zaměřené na bezpečnou jízdu Prahou na kole a také zvládnutí základních činností souvisejících s opravou a údržbou kola (ve spolupráci s organizacemi jako Rekola, Bajkazyl, Farmářské trhy).
  • Soutěž na veletrhu For Bikes
  • Spolupráce s médii
  • Jízda v sukníchSpanilá jízda Prahou, ozdobená kola, sukně a dobrá nálada. To byl nultý ročník Skirt Bike v Praze, který se konal 1. 9. 2016.

 

 

Výsledkem bylo vytvoření užší komunity spolupracujících zapojených osob, které jsou schopné se ujmout úkolů projektu. Stejně tak je výsledkem širší komunita oslovených osob, které sdělily svůj kontakt a mohou být osloveny v souvislosti s dalšími akcemi hl. m. Prahy.

Ke komunikaci sloužily také tiskoviny, ať už šlo o vytvořené roll-up bannery, plakáty formátu CLV nebo letáčky na rozdávání. Mediální mix doplnilo partnerství s některými médii, jehož součástí bylo zveřejnění pozvánek na městské akce a publikace článků na téma cyklodopravy a mobility obecně. 

Vlastní microsite (miniweb) představil záměry projektu a profil na sociální síti Facebook shromažďoval kontakty na podporovatele.

Název projektu SWITCH znamená v překladu z angličtiny „přepnout, změnit nebo přeskočit“ a cílem aktivit v Praze bylo motivovat obyvatele k tomu, aby více přemýšleli o tom, jakým způsobem se každodenně po městě pohybují a jestli by třeba jiný způsob dopravy pro ně nemohl být výhodnější nebo příjemnější. Hl. m. Praha se do projektu zapojila pod sloganem Dělám co cítím.

Díky projektu bylo možné nabídnout obyvatelům Prahy služby pro zmírnění bariér, které souvisí s dopravními zvyklostmi.

Při plánování projektu bylo myšleno na maximální využití zdrojů, které má magistrát k dispozici jako třeba reklamní plochy a komunikační kanály. Nejen díky této strategii, ale i na základě uváženého výběru aktivit a nástrojů sestavených podle výsledků průzkumů, se podařilo snížit předpokládanou cenu kampaně o 42 %.

Foto: archiv hlavního města Prahy


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39)