Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Veřejná doprava v kontextu SUMP

08. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření veřejné dopravy. Víme, že v této oblasti Česká republika vyniká a proto rovnou odkazujeme na inspirativní příklady na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/teorie-162.

Evropské příklady především pracují s tzv. polyfunkčním regionem. V tomto kontextu může být inspirací pro česká města evropská publikace „The Poly-SUMP Methodology How to develop a Sustainable Urban Mobility Plan for a polycentric region - Guidelines“, která právě propojuje principy veřejné dopravy se SUMPem.

Veřejná doprava spolu se svou integrací (resp. intermodalitou) patří v současné době nejen na území měst a jejich aglomerací k základním zástupcům prostředků mobility, které jsou v rámci udržitelnosti upřednostňovány. Podobně upřednostňovány jsou i doprava cyklistická a doprava pěší.

Veřejná doprava ale nefunguje samostatně, protože je součástí přepravních řetězců. V současném pojetí mobility či přesněji udržitelné mobility se v rámci dopravního plánování posuzuje přeprava osob komplexně, tedy „z domu do domu“ (dříve též jako „ode dveří ke dveřím“), jako určitá forma intermodality. Znamená to, že se nejedná pouze o posouzení cesty od nástupní zastávky prvního spoje veřejné dopravy do výstupní zastávku posledního spoje veřejné dopravy, ale že se zohledňuje i využití individuální dopravy v části trasy cesty, v literatuře označované jako tzv. „první a poslední míle cesty“.  Pod touto individuální dopravou je myšlena především doprava pěší, doprava (moto-)cyklistická a doprava individuální automobilová, přičemž pro interakci mezi dopravou veřejnou a dopravou individuální se vytváří lepší podmínky, zejména prostřednictvím budování přestupních terminálů P+R, B+R, K+R apod. (to částečně spadá i pod další druh individuální dopravy – dopravu statickou). Naprosto specifické bude uvažování i taxislužby, která je v našem pojetí zařazována pod dopravu individuální, ale v zemích na západ od našich hranic pod dopravu veřejnou.


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)