Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Chůze v kontextu SUMP

09. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření pěší dopravy. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Practitioner Briefing Supporting and Encouraging Walking“, která právě propojuje principy podpory chůze se SUMPem.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/pesi-doprava

Náměty pro akční plán:

  • Pěší zóny a trasy pro chodce – opatření, jejichž cílem je ovlivnit chování chodců a zajistit jim bezpečný a atraktivní prostor. Vytvářejte (dočasné) pěší zóny – snižování objemu dopravního provozu ve městech a městských centrech lze urychlit omezením vjezdu motorové dopravy a jasně definovanou strategií podpory rozvoje dopravní sítě pro chodce. Inspirativní zdroj: http://www.konsult.leeds.ac.uk/pg/49/
  • Inteligentní přechody pro chodce – Inteligentní detektor chodců poskytuje semaforům reálnou informaci o počtu chodců, kteří čekají na přechodu a vstoupili do detekované zóny. Semafor pak může prodloužit dobu, po kterou svítí zelená, podle počtu chodců čekajících před přechodem, případně přecházejících přes přechod. Pokud počet chodců nedosahuje předem stanoveného počtu, funkce Light Demand může být vypnuta. Účelem funkce Light Demand je upozornit řidiče na přítomnost chodců. Světelný systém Light Demand má zvýraznit přechod pro chodce i jeho okolí, varovat řidiče kvůli přítomnosti chodců, a tím posílit bezpečnost všech.
  • Opatření pro přecházení chodců – Dopravním a městským projektantům se nabízí několik způsobů, jak vyřešit přecházení chodců přes dopravní komunikaci, od značených přechodů pro chodce, případně se světelnou signalizací, až po výraznější investice do infrastruktury včetně podchodů, lávek a křižovatek či ulic s tzv. sdíleným prostorem.
  • Opatření pro prevenci dopravních nehod – Stanovení nejvyšší povolené rychlosti, opatření pro kontrolu dodržování rychlostních limitů, značení.
  • Bezpečnost chodců – Bezpečnost je pro uživatele bezmotorové dopravy jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje kvalitu života a dopravy v městském prostředí.
  • Opatření ke zklidnění dopravního provozu – Zklidňování dopravy zahrnuje fyzická a regulační opatření zaměřená na snížení rychlosti dopravního provozu.


Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)