Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Bezpečnost a aktivní mobilita v kontextu SUMP

28. 06. 2020

Plán udržitelné městské mobility reprezentuje určité postoje, východiska, která lze považovat za status quo. Ta by se měla projevit při návrhu opatření. Dnes se zaměřujeme na propojení principů bezpečnosti s aktivní mobilitou a se SUMPem. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Topic Guide Urban Road Safety and Vulnerable Road Users as annex to the SUMP 2.0. guidelines“.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/bezpecnost-393

Prezentace z výroční konference z Groningenu (06/2019): D1. Road safety and active modes

Pohyb pěších, cyklistů i řidičů v hlavním i přidruženém prostoru, resp. jeho bezpečnost, je podmíněna zejména dvěma aspekty:

  • uspořádáním prostoru, tzn. druh a typ pozemních komunikací, organizace prostoru (a to nejen dopravním značením),
  • používáním prostoru, tj. chováním jeho uživatelů, které je ovlivněno pravidly silničního provozu, jejichž dodržování je ovlivněno nejen jejich znalostmi, ale návyky a zvyklostmi (ty se mohou lišit v rámci jednotlivých měst, území…).

Důležité je, aby se oba aspekty navzájem podporovaly a aby uspořádání prostoru ovlivňovalo jeho užívání tak, aby se jeho uživatelé chovali intuitivně v souladu s požadavky a nemuseli nad tím zvlášť přemýšlet. Vytváření bezpečného prostoru pro pohyb v Uherském Brodu je spojeno s tzv. zklidňováním dopravy. Zklidňují se zejména průtahy silnic obcemi, centra a obytné oblasti. Je to i první nástroj, pro který řada měst sáhne, pokud chtějí „vyřešit problém“ na jednom místě, v jedné oblasti…

Pokud plán udržitelné městské mobility města Hodonín (SUMP) má podporovat  aktivní mobilitu a zmírňování dopadů na životní prostředí, pak se tomu musí přizpůsobit i dopravní infrastruktura a pohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Řečnickou otázkou je, proč rodiče musí vozit svoje děti autem do škol, na trénink, proč se čím dál tím víc používá termín "mama taxi"? Možná proto, že pokud se schvalují nějaké projekty, tak mnozí dopravní experti a zástupci policie mají jiné argumenty: "Musíme zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu." Neboli nikdy nic neuděláme proto, že bychom omezili provoz aut. Pojetí bezpečnosti z pohledu udržitelné městské mobility je prostě jiné. Chce vytvořit našim dětem, ženám, seniorům a lidem s omezenou pohyblivostí takové podmínky, aby se cítili bezpečně. Rodiče by pak už třeba pustili své děti sami, možná ...


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)