Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 13.1. Jádro SUMP - návrh opatření

15. 07. 2020

Navrhnout účinná opatření je jádrem každého procesu plánování udržitelné městské mobility. Pouze dobře zvolená opatření mohou zajistit naplnění stanovených cílů/objectives+targets. Výběr by měl být založen na diskuzi se zástupci zainteresovaných stran a transparentním posouzení proveditelnosti jednotlivých opatření a jejich přínosu pro stanovené cíle. Kromě toho je vhodné zohlednit i zkušenosti z jiných lokalit s podobnou politikou a strategií. Integrované balíčky opatření pomáhají maximalizovat moznosti synergií a překonávat případné překážky v procesu. Včasné naplánování monitoringu a evaluace jednotlivých opatření (nebo balíčků opatření) usnadňuje pozdější diskuze o rozdělení odpovědností a rozpočtů.

"Co je to "opatření" zodpovídá lekce 12. 1., ale předpokládáme, že vetšina ví, o co se jedná.

Může se vám hodit moznost nahlédnout do internetových databází a dokumentů, které nabízejí přehledy opatření, která by mohla vyhovovat vašim potřebám:

  • První česká observatoř SUMP - Akademie městské mobility - https://www.akademiemobility.cz/
  • Mimo jiné aktuality od 27. 6. do 12. 7. 2020 představily všechny možné druhy opatření.
  • Manuály SUMPs-UP o integraci opatření a balíčků opatření do PUMM (tři verze – pro města začátečníky, středně pokročilá a pokročilá), včetně obsáhlého seznamu více než 100 opatření rozdělených do 2 kategorií: http://sumps-up.eu/publications-and-reports/
  • CH4LLENGE Manuál pro výběr opatření – jak vybrat nejúčinnější balíčky opatření pro váš PUMM: www.eltis.org/resources/tools/sump-measure-selection-kit
  • Webové stránky EPOMM obsahují detailní informace k managementu mobility, např. MaxExplorer vám pomůže najít nejvhodnější ‘měkká opatření’: www.epomm.eu/index.php?id=2745
  • Soubor nástrojů Vital Nodes, obsahující Rámec pro hodnocení, Mapování a prostorový design, Příklady dobré praxe a Fingerprint: https://vitalnodes.eu/tools/
  • Doplňující pokyny k PUMM, příloha D: Jednotlivé manuály obsahují radu doporučených opatření pro konkrétní témata nebo podmínky.

Dva nejobsáhlejší zdroje pro implementaci opatření (a balíčků opatření) v oblasti městské mobility na evropské úrovni jsou sekce případových studií na webu Eltis (www.eltis.org), tj. webovém portálu Evropské komise k problematice městské mobility, a také webové stránky iniciativy CIVITAS za čistší a lepší dopravu v evropských městech (www.civitas.eu).

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)