Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 14. SUMP a finance

11. 08. 2020

Plán udržitelné městské mobility reprezentuje určité postoje, východiska, která lze považovat za status quo. Ta by se měla projevit při návrhu opatření. Za tím účelem zveřejňujeme další kapitolu evropské metodiky SUMP 2.0., která se tentokrát zaměřuje na identifikování finančních zdrojů a posouzení finančních kapacit. Nicméně praxe ukazuje, že politici si často stejně dělají co chtějí. Naplánovat se dá cokoliv, ale realita je jinde. Vždyť ani evropská metodika nedokázala vystihnout příklad dobré praxe z Bratislavy, který je popsán níže. Pravda byla taková, že Bratislava v letech 2014 - 2016 dělala jen Generel dopravy a až na tlak z Bruselu honěm z něho musela udělat SUMP, aby mohla obhájit danou trať. S novým vedením se ale blíská Bratislavě na lepší časy.

Příklady dobré praxe: Bratislava, Slovensko: Paralelní příprava SUMP a velkého projektu tramvajové trati

V Bratislavě probíhala příprava a schválení SUMP v období 2014 až 2016. Vychází z jasných souvislostí mezi analýzou, cíli a opatřeními. Součástí byla i příprava ověřeného čtyřfázového modelu pro motorovou dopravu. Silný důraz město kladlo především na udržitelné způsoby dopravy, kromě infrastruktury i na záležitosti organizační a provozní. Současně s přípravou SUMP probíhala i realizace významného dopravního projektu města – nové tramvajové trati do Petržalky; tento projekt byl schválen v předchozích strategických dokumentech a studiích. Realizace projektu probíhá v několika fázích; financování pochází především z Evropských strukturálních a investičních fondů. V novém SUMP byl strategický význam projektu potvrzen, stejně jako fakt, že modernizace tramvajového systému včetně vozového parku je jedním z nedůležitějších opatření pro lepší budoucnost města.

Každopádně českým městům doporučujeme evropskou publikaci „TOPIC GUIDE FUNDING AND FINANCING OF SUSTAINABLE URBAN MOBILITY MEASURES. Další inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/finance

Ale asi nejdůležitější zpráva pro naše města je ta, že Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2020 schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Financování bude zajištěno prostřednictvím prostředků pro IROP. Projeví se to v navrhovaných opatření pro SUMP?


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)