Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nástroj Healthy Streets Design Check pomáhá zlepšovat kvalitu ulic

02. 02. 2022

Jedním z významných cílů realizace Plánu udržitelné městské mobility (tzv. SUMP) je zajištění „humanizace“ uličního prostoru, tzn., aby vedle jeho dopravní funkce byl zároveň z hlediska života a potřeb lidí přívětivý a funkční. Uliční prostor musí být multifunkční a nikoliv být jen prostorem sloužícím dopravě. V rámci plnění ostatních funkcí (např. jako obchodní zóna nebo místo pro poskytování jiných služeb) může přispívat k omezování potřeb po mobilitě na delší vzdálenosti. Pro uskutečnění těchto potřeb je nutné vyhodnotit význam jednotlivých městských komunikací v rámci městského systému.

Ulice jako jeden ze základních prvků osnovy veřejných prostranství se významně podílí na celkovém obrazu města. Zdali je tento obraz pozitivně vnímán, záleží právě na uspořádání tohoto uličního prostoru vhodně doplněného zelení, který svou vyváženou kombinací potřeb pro dopravu ať už veřejnou, individuální nebo aktivní, je atraktivním místem každodenního společenského života odehrávajícího se pod „širým nebem“.

V tomto kontextu pro Českou republiku může být zajímavý nástroj  z Anglie, tzv. Healthy Streets Design Check, který pomáhá zlepšovat kvalitu ulic. Níže je pro inspiraci přiložen článek z webu SUSTRANS.

Překlad: Nástroj Healthy Streets Design Check pomáhá zlepšovat kvalitu ulic

Ve spolupráci s projektem Healthy Street Design Check děláme lepší ulice pro lidi

Společně s iniciativou Healthy Streets a městskými úřady se snažíme pomáhat urbanistům, dopravním projektantům a organizacím, jež mají na starosti budování a údržbu dopravních komunikací, v jejich úsilí vytvářet zdravější ulice pro všechny.

Přetvořit naše ulice v kvalitní prostor pro lidi je klíčový krok pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy

Je známo, že v bezpečném, zdravém a příjemném prostředí jsou lidé mnohem ochotnější chodit pěšky nebo jezdit na kole.

Proto jsme společně s Lucy Saundersovou z iniciativy Healthy Streets a celou řadou orgánů místní samosprávy vytvořili nástroj pro kontrolu kvality designu ulic – Healthy Streets Design Check. Na jeho tvorbě se svým vkladem a zpětnou vazbou podíleli inženýři, projektanti, politici, úředníci i odborníci z oblasti veřejného zdraví.

Jde o vůbec první nástroj svého druhu, který byl vytvořen mimo Londýn. Lze ho využít pro kontrolu koncepce jakékoliv ulice kdekoliv v Anglii. 

Začlenění problematiky veřejného zdraví do oblasti plánování dopravy a veřejného prostoru

Healthy Streets Approach je rámec pro začlenění problematiky veřejného zdraví do plánování dopravy a veřejného prostoru. Centrem tohoto přístupu je člověk.

Pomocí nástroje Helathy Streets Design Check jsou stávající ulice bodovány podle toho, nakolik jsou podle deseti stanovených kritérií zdravé. Dále se zjišťuje, jak mohou různá koncepční opatření přispět k jejich vyšší kvalitě s ohledem na zdraví obyvatel.

Kritéria:

 • Lidé se zde cítí uvolněně
 • Čisté ovzduší
 • Každý se zde cítí vítaný
 • Snadné přecházení
 • Stín a přístřeší
 • Místo k zastavení a odpočinku
 • Nepříliš hlučné prostředí
 • Lidé zde rádi jezdí na kole a chodí pěšky
 • Lidé se zde cítí bezpečně
 • Je zde co dělat a na co se dívat

Nástroj, který pomáhá kvantifikovat, jak mohou koncepční prvky zvýšit potenciál ulice, je skutečně cenný.

A tento nástroj jde ještě dál: ukazuje i ta kritéria, u nichž na základě koncepční změny nedošlo ke zlepšení, a tím nabízí další prostor pro pokrok.

  Pomocí nástroje zatím bylo identifikováno několik oblastí, kde by mělo dojít ke zlepšení. Například další mobiliář, aby si lidé měli kde sednout, chybějící autobusová zastávka, snížené obrubníky a dotyková dlažba, ale i části chodníku, které neprošly úpravami, a přitom je vyžadují. Z toho vyplývá, že bychom poměrně snadno mohli udělat změny, díky nimž se navýší počet bodů pro danou koncepci a zlepší život lidem.

Jakým způsobem nástroj Healthy Streets Design Check pomáhá místní samosprávě?

Náš tým projektantů prostřednictvím nástroje Healthy Streets Design Check prověřuje projektové práce, které v Sustrans připravujeme v rámci podpůrného programu pro místní plány cyklistické a pěší infrastruktury. Tento program, který financuje ministerstvo pro dopravu, pomáhá místní samosprávě vypracovat řádné projekty rozvoje pěší a cyklistické infrastruktury. Konkrétně v Sustrans připravujeme pro tyto projekty rámcové návrhy koncepce, vizualizace a návrhy obchodního případu.

V současnosti se nástroj pilotně testuje na víc jak třiceti projektech. Navrhované systémy tak nejen budou v souladu s nejnovějšími vládními pokyny pro tuto oblast (Local Transport Note /20), ale pomohou lépe řešit i problematiku veřejného zdraví.

Malé změny mohou výrazně pomoci zlepšit zdraví našich ulic

Nástroj Healthy Streets Design Check umožňuje řešit celkové prostředí ulic tím, že provedeme malé úpravy v celkové koncepci, místo abychom se zaměřili jen na konkrétní část infrastruktury, kterou právě navrhujeme.

 Podobné úpravy mohou mít velký význam – jako příklad uvádíme:

 • Zlepšení podmínek pro chodce při navrhování cyklostezky – instalace posezení, snížené obrubníky, úpravy na chodnících a kvalitní přechody;
 • Návrhy na zelenou infrastrukturu, která reguluje odtok vody a zvyšuje odolnost při extrémním počasí;
 • Kvalitní zastínění a přístřeší maximalizuje komfort uživatelů udržitelných způsobů dopravy;
 • Větší důraz na snižování objemu a rychlosti motorové dopravy, což většinou přímo ovlivňuje bodování projektu;
 • Pochopení toho, že vrchol objemu dopravy a vrcholná rychlost nemusí být nutně tam, kde si myslíte, že jsou;
 • Intenzivnější osvětlení dává mnoha lidem větší jistotu, když se musí někam dopravit sami.

https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/healthy-streets-design-check/?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=12920361_The%20Network%20January%202022&utm_content=Making%20better%20streets%20for%20people%20with%20Healthy%20Streets%20Design%20Check&dm_i=6EB,7OXEX,MOUJV,VCKRW,1


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)