Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Národní strategie aktivní mobility s genderovým a diferencovaným přístupem (ENMA)

28. 03. 2024

ENMA je v Kolumbii první veřejnou strategií v oblasti mobility s genderovým a
diferencovaným přístupem. Snaží se zajistit pocit bezpečí žen, dětí a osob se zdravotním postižením, aby mohly samostatně dorazit tam, kam potřebují. Dalším milníkem je zvýšit potenciál aktivní mobility. 

Cíl 1: Vyjádřit rozvoj opatření v oblasti aktivní a bezpečné mobility s genderovým a
diferencovaným přístupem ve více dimenzích a mezi nimi.
Cíl 2: Společně s různými aktéry a na různých úrovních dosáhnout naplnění vize, která
upřednostňuje aktivní a bezpečnou mobilitu na základě genderového a diferencovaného
přístupu.
Cíl 3: Posílit nástroje a týmy pro plánování nezbytné pro rozvoj a kontinuitu projektů
aktivní a bezpečné mobility s genderovým a diferencovaným přístupem.
Cíl 4: Navrhnout nástroje pro monitorování a analýzu kvantitativního a kvalitativního
dopadu projektů aktivní a bezpečné mobility s genderovým a diferencovaným
přístupem.
Cíl 5: Podporovat tvorbu a/nebo modifikaci nezbytných a konzistentních předpisů
týkajících se aktivní a bezpečné mobility na základě genderového a diferencovaného
přístupu.
Cíl 6: Podporovat politiku řízení, financování a investic pro aktivní a bezpečnou mobilitu
s genderovým a diferencovaným přístupem.

Více zde.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)