Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Mobilita a zdraví: kde se setkávají?

11. 01. 2021

V listopadu 2020 vyšel elektronický Newsletter EPOMM, který byl postaven na otázce „Mobilita a zdraví: kde se setkávají?“. Spíš než na konkrétní aktivity, jako jsou chůze či jízda na kole (které byly zahrnuty do předchozí elektronické aktuality EPOMM), se zaměřuje celkově na politické přístupy a strategie, pokyny či doporučení. Autorem je Fred Dotter, Mobiel 21.

Vyšly tyto aktuality:

Závěr:

Doprava je zcela zásadním faktorem, který ovlivňuje zdraví jednotlivce i celé společnosti. Podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí je znečištěné ovzduší největším rizikem, ohrožujícím zdraví životního prostředí, a v roce 2016 bylo příčinou 400 tisíc předčasných úmrtí na území Evropy. Mobilita sama o sobě může mít nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel, především kvůli nadměrné motorové dopravě, vysoké hladině emisí skleníkových plynů a jiných nečistot. Pokud však lidé vymění osobní auta za aktivní způsoby dopravy nebo dopravu veřejnou, zdravotní přínosy budou obrovské, a to pro celou populaci.

Současná zdravotní zátěž, vyplývající z dopravní politiky, je větší, než by měla být, pokud přihlédneme k dnešním znalostem, možnostem zasáhnout, a dostupnosti současných technologií, z nichž mnohé prostě nevyužíváme. Částečně je to proto, že si plně neuvědomujeme či odmítáme uvědomovat zdravotní důsledky a náklady související s dopravním chováním a volbou jednotlivce i vládní politikou, která dopravu a mobilitu ovlivňuje. Proto by odborníci z oblasti péče o lidské zdraví měli být součástí týmů, které posuzují zdravotní dopady a náklady dopravních projektů a strategií, a být schopni zohlednit i hodnoty a priority dané komunity.

Některé z bodů syntézy:

  • Dopravní politika má významný dopad na zdraví populace, protože se přímo projeví v tom, kolik nečistot bude v ovzduší, jaká bude hlučnost, v množství zraněných osob, klimatických změnách, a současně má prostředky na vytvoření (nebo nevytvoření) bezpečných podmínek pro chodce a cyklisty.
  • Dopady na zdraví se projevují u celé populace, ne pouze u osob využívajících dopravu.
  • Odhady zaměřené na zdravotní důsledky a náklady dopravních strategií nezohledňují zdravotní účinky chůze a cyklistiky, ani úsporu nákladů, související se zvýšenou mírou využití pěší a cyklistické dopravy v populaci.
  • Zdravotní zátěž, jejíž příčinou je doprava, je větší, než jsme předpokládali, částečně proto, že uživatelé nenesou veškeré náklady, které přináší jimi zvolená dopravní aktivita.
  • Je nutné informovat veřejnost i politiky o zdravotních následcích individuální dopravní volby a dopravní politiky i politiky územního rozvoje.

Klíčovou roli v poskytování těchto informací i při posuzování vlivů dopravní politiky na zdraví veřejnosti mají odborníci zabývající se zdravím člověka.


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)